رون کیونیتزکی

رون کیونیتزکی

رون كيونيتزكي رئیس گروه بازاریابی آبفشان (www.geysermarketi ng.com) است که در کمک به شرکت ها در توسعه روابط با نام تجاری شریک و در نتیجه رشد تجارت خود تخصص دارد. او با برندهای کلاس جهانی در کانادا، ایالات متحده و بریتانیا کار کرده است، جایی که او رئیس بخش بازاریابی مشارکتی برای AOL UK بود. او سمینارها و کارگاه های آموزشی ارائه می دهد و به طور مکرر در مورد موضوع بازاریابی مشارکتی صحبت می کند و در چندین نشریه از جمله مجله بازاریابی، گزارش اسپانسر و بازاریاب حضور داشته است.

کتاب های رون کیونیتزکی