علیرضا شفائی

علیرضا شفائی

علیرضا شفایی ، هنر آموخته ردیف آوازی ایرانی و خواننده آواز ایرانی است. او در سال ۱۳۶۵ در تهران به دنیا آمد. از کودکی شوق خواندن داشت و می خواند. در سن ۲۰ سالگی فراگیری ردیف آوازی را آغاز و چندین سال از محضر اساتید آواز بهره برد که بیشترین آموزه ها از محضر استاد علی رستمیان و استاد علی جهاندار بوده و همچنین تکنیک های صداسازی را از جناب دکتر محمدزاده (پزشک متخصص صوت و حنجره) آموخته است.

کتاب های علیرضا شفائی

آلبوم موسیقی خیال آمدنت