مایکل فولان

مایکل فولان

مایکل فولان، مدیر رهبری جهانیِ آموزش‌های جدید برای یادگیری عمیق است. یادگیری عمیق، همانطور که توسط NPDL توصیف شده است، چهار عنصرتشکیل دهنده دارد. آنها عبارتند از: مشارکت های یادگیری، محیط های یادگیری، تمرین های آموزشی و استفاده از فناوری دیجیتال. مایکل فولان، متولد 1940، محقق آموزشی کانادایی و رئیس سابق موسسه مطالعات آموزش و پرورش انتاریو (OISE) است. او به دلیل تخصص خود در زمینه اصلاحات آموزشی مشهور است و با مدرسه ها، گروه های معلمان، موسسات تحقیقاتی و دولت ها کار کرده است.

کتاب های مایکل فولان

رهبری تغییر