سرجی کولپا

سرجی کولپا

سرجی کولپا نویسنده "حقیقت درباره مکمل های بدنسازی" و بنیانگذار FitSerko، یک شرکت بدنسازی است. او یک مربی شخصی واجد شرایط از Fitness Industry Education، نویسنده، و کارآفرین است که فارغ التحصیل مقطع لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه اسکس می باشد.

کتاب های سرجی کولپا

استروئیدها