یاسر احمدی فولادی

یاسر احمدی فولادی

یاسر احمدی فولادی نویسنده ایرانی و مدال‌آوران نقره المپیاد کامپیوتر بوده است.

کتاب های یاسر احمدی فولادی