ناتان آلتشیلر کورت

ناتان آلتشیلر کورت

ناتان آلتسیلر کورت (1881-1968) یک ریاضیدان لهستانی-آمریکایی، به ویژه هندسه‌سنج و نویسنده کتاب معروف هندسه کالج - مقدمه‌ای بر هندسه مدرن مثلث و دایره بود.

کتاب های ناتان آلتشیلر کورت