مارک گالئوتی

مارک گالئوتی

مارک گالئوتی (متولد اکتبر 1965) دانشمند علوم سیاسی، مدرس و نویسنده در زمینه جرایم فراملی و امور امنیتی روسیه و مدیر موسسه مشاوره مایاک اطلاعات است. او استاد افتخاری در مدرسه UCL مطالعات اسلاوونی و شرق اروپا، دانشیار ارشد در موسسه Royal United Services، و دانشیار در ژئوپلیتیک یورو آتلانتیک در شورای ژئواستراتژی است.

کتاب های مارک گالئوتی

سقوط کابل