درمان اسکندر اوور

درمان اسکندر اوور

درمان اسکندر اوور در 28 ماییس Mayıs منطبق بر ماهِ می و در سالِ 1964 در ایستانبول İstanbul دیده به جهان گشود. او بعد از پایان دوره‌ی متوسطه در دانش‌کده‌ی جراح‌پاشای دانش‌گاهِ ایستانبول İstanbul Üniversitesi به فراگیریِ رشته‌ی پزشکی پرداخت اما در سالِ آخرِ تحصیل آن را رها کرد و بعد در همان دانش‌گاه و در رشته‌ی جامعه‌شناسی درس خواند اما به دلیلِ آن‌که فراگیریِ این علوم، روح او را اقناع نمی‌کردند، این رشته را نیز بعد از سه سال نیمه‌کاره گذاشت و در دهه‌ی 1980 با مطبوعات شروع به هم‌کاری کرد. او در سالِ 2000 برنده‌ی جایزه‌ی شعرِ اورهون مورات آری‌بورنو Orhon Murat Arıburnu Ödülü یا همان ارهون مراد آری‌بورنو شد و در سالِ 2014 نیز جایزه‌ی ادبی اردال اوز Erdal Öz Edebiyat Ödülü را به دست آورد.درمان ایسکندر اوور Derman İskender Över یا همان درمان اسکندر اوور و البته معروف به کوچوک ایسکندر Küçük İskender ، در ایران با نام‌هایی مثل کوچکْ اسکندر، اسکندرِ کوچک و حتا اسکندرِ صغیر هم معرفی شده یکی از شاعرانِ دوره‌های متأخرِ ترکیه است که صدای مشخص و تکرارناپذیر دارد. ذهن و زبانِ او تا حدودی پیچیده است و همین نکته ترجمه‌ی شعرهای او را دشوار می‌کند و حتا می‌توان گفت که برخی از شعرهای او ترجمه‌ناپذیر به نظر می‌رسند.

کتاب های درمان اسکندر اوور

کتابی برای نمایش وجود ندارد !