فاطمه کاسی

فاطمه کاسی

فاطمه کاسی ، متولد 1357 ، استادیار ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور گیلان است. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی ، هردو از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

 

کتاب های فاطمه کاسی

به دنبال سفیدی اسب