کامله کیهان

کامله کیهان

کامله کیهان در سالِ ۱۳۷۰، در مکنکِ مالستان ِغزنی زاده شده و لیسانس زبان و ادبیات فارسی دارد. او شعر را از اوایل دهه نود جدی‌تر پیگیری کرده.

کتاب های کامله کیهان

مبتلای سنگ