محجوبه هروی

محجوبه هروی

محجوبه هروی (نام اصلی بی‌بی صفورا ۱۲۸۵ –۱۳۴۵ خورشیدی) شاعر پارسی‌گوی اهل بادغیس افغانستان بود. محجوبه پنج‌هزار بیت شعر دارد که از محتوای آزادی‌خواهی و دموکراسی نیز برخوردارند.

کتاب های محجوبه هروی

چاردیواری