ریچارد برانسون

ریچارد برانسون

کارآفرین و سرمایه گذار بریتانیایی است او رئیس و بنیان گذار گروه شرکت های ویرجین است که عنوان بیش از ۴۰۰ شرکت در سراسر دنیا را از آن خود کرده است.نخستین سرمایه گذاری برانسون در ۱۶ سالگی در یک مجله به نام دانش آموز (Student) بود.

کتاب های ریچارد برانسون