سیامک لطفیانی

سیامک لطفیانی

سیامک لطفیانی ، متولد 1367 مهاباد ، فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته حقوق ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه تهران رشته حقوق خصوصیب ، دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی در حال تدوین رساله دکتری ، نویسنده و پژوهشگر حقوق ، دارای رزومه بیش از سیزده کتاب و بیش از هشتاد مقاله علمی رشته حقوق ، عضو اهل قلم ایران ،  مدرس دانشگاه های جامع علمی کاربردی مهاباد3 و دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مهاباد و دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مهاباد 2 و دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد ، مدیر پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد  ، سردبیر فصلنامه و همایش های علمی حقوق و علوم انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد ،  رییس هیات انتخاب داوران فصلنامه و همایش های علمی حقوق و علوم انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد  ، داور فصلنامه و همایش های علمی حقوق و علوم انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی  مهاباد ، عضو هیات تحریریه فصلنامه و همایش های علمی حقوق و علوم انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهاباد و عضو و رئیس هیات مدیره موسسه حقوقی ، داوری و میانجیگری عدالت جاودانه فرشته مهر مهاباد است.

کتاب های سیامک لطفیانی

قانون مدنی