محسن واثقی

محسن واثقی

دکتر محسن واثقی  ، متولد 1365 ، استادیار دانشگاه پیام‌نور و وکیل پایه یک دادگستری می‌باشند. ایشان مقطع دكتری «حقوق خصوصی» را در سال ۱۳۹۷ در دانشگاه‌ مفید قم به پایان رسانده‌اند.

کتاب های محسن واثقی