رضا ثابت راسخ

رضا ثابت راسخ

 رضا ثابت راسخ ، متولد 1370 ، لیسانس و ارشد حقوق ایران ارشد و دکترای حقوق  خصوصی دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان عضو وکلای شرکت هواپیمایی رایان‌ایر است.

 

کتاب های رضا ثابت راسخ

نکات مختصر حقوق مدنی