علیرضا تبریزی

علیرضا تبریزی

علیرضا تبریزی هستم متولد سال 1361، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی بر افزایش نمره هوش وکسلر دانش آموزان مقطع ابتدایی” می باشد .

کتاب های علیرضا تبریزی

پرورش هوش هیجانی کودکان


رفتار درمانی