علیرضا ذکاوتی قراگزلو

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

علیرضا ذکاوتی قراگوزلو از پژوهشگران و نویسندگان معاصر است که در چهار دهه گذشته آثار متعددی از او در زمینه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی منتشر شده‌است. وی نقدهای بسیاری بر آثار کلاسیک ایران نوشته، تحقیق و ترجمه کرده‌است و در رشته ی و ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از عربی به فارسی آثار متعددی پدیدآورده‌است. از جمله کتابهایی چون «عرفانیات»، «عمر خیام» و ترجمه «تمدن اسلامی در قرن چهارم و پنجم» از آثار اوست. وی جزء هیئت مؤلفین دائرةالمعارف تشیع بوده و با بنیاد دائرةالمعارف اسلامی و دانشنامه جهان اسلام همکاری مداوم دارد. از وی مقاله‌های بسیار زیادی در حوزه فرهنگ و دین در دست است.

کتاب های علیرضا ذکاوتی قراگزلو

غمگسار فرمانروا


اسکندرنامه


جنبش نقطویه


تشیع و تصوف


ارتباط کلامی


قرآنیات


منتخب محبوب القلوب


رموز حمزه


جاحظ