رسول مقصودپور

رسول مقصودپور

رسول مقصودپور ، متولد 1357 ، استادیار، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است. او دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.

کتاب های رسول مقصودپور

دعاوی طاری و شرایط اقامه آن