سیما یاری

سیما یاری

سیما یاری از نوپردازان صاحب سبک معاصر در عرصه شعر و ادبیات فارسی است. تا کنون چهار مجموعۀ شعر به ترتیب: آفتاب مهتاب در سال 1377، کلاغ پَر در سال 1379، صدف و قهوه در سال 1382 و بالاخره منظومۀ کلید در سال 1384، از سیما یاری به چاپ رسیده است. این آثار به جز صدف و قهوه ، همگی نایابند. 

کتاب های سیما یاری

سعادت