رناته ولش

رناته ولش

رناته ولش متولد سال 1937 در وین اتریش نویسنده در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان است. بیش از یک بار نویسنده کودکی خود را بیچاره توصیف کرده است، واقعیتی که او به مرگ زودهنگام عزیزان (مادر و پدربزرگش)، نتیجه مبهم، احساس گناه و زندگی در جنگ جهانی دوم نسبت می دهد.

کتاب های رناته ولش

خفاش کوچولوی وفادار