ماریا لوسیا جی پالارس برک

ماریا لوسیا جی پالارس برک

ماریا لوسیا جی. پالارس برک زاده ی سال 1946 در سائوپائولو برزیل می باشد. وی استاد دانشگاه سائوپائولو بود و هم اکنون همکار تحقیقات مرکز مطالعات آمریکای لاتین، دانشگاه کمبریج است. وی با تأکید بر رویکرد تطبیقی ​​در گردش و پذیرش ایده ها روی تاریخ فرهنگی روشنگری اروپا و پذیرش آن در آمریکای لاتین کار کرده است.

کتاب های ماریا لوسیا جی پالارس برک

تاریخ نو