شوز چن

شوز چن

Xu Zechen (به چینی: Xu Zechen؛ pinyin: Xú Zéchén؛ متولد 1978 در شهرستان دونگهای، جیانگ سو) نویسنده چینی داستان های ادبی است. وی هم اکنون به عنوان سردبیر در مجله ادبیات مردم فعالیت می کند. در سال 2009 او نویسنده مقیم دانشگاه کرایتون بود و در سال 2010 در برنامه بین المللی نوشتن در دانشگاه آیووا شرکت کرد.

کتاب های شوز چن

دویدن در خیابان های پکن