جک شابرت

جک شابرت

جک شابرت یک نام قلم برای MAX BRALLIER است. مکس نویسنده بیش از سی کتاب برای کودکان است، از جمله پرفروش ترین کتاب های The New Kids on Earth در New York Times و سریال Hot Dogs Galactic. او به همراه همسرش آلیس و دخترش لیلا در نیویورک زندگی می کنند.

کتاب های جک شابرت

مدرسه ی وحشت (5)


مدرسه ی وحشت (6)


مدرسه ی وحشت (2)


مدرسه ی وحشت (3)


مدرسه ی وحشت (4)


مدرسه وحشت (1)


وحشت در دبستان شومیان 1


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.