دبورا رودریگز

دبورا رودریگز

دبورا رودریگز آرایشگر، سخنران انگیزشی و نویسنده پرفروش ترین کتاب خاطرات مدرسه زیبایی کابل است.
وی پنج سال به تدریس در دانشکده زیبایی کابل، اولین آکادمی و زیبایی سالن مدرن در افغانستان، پرداخت. رودریگز همچنین صاحب سالن واحه و قهوه خانه کابل بود.
وی در حال حاضر در مکزیک زندگی می کند.

کتاب های دبورا رودریگز

مدرسه زیبایی کابل


قهوه خانه ی کوچک کابل