مجید زمانی اصل

مجید زمانی اصل

زمانی اصل در سال 1337 در اهواز متولد شد. زمانی در حال حاضر ساکن اهواز و کارمند شهرداری است. رویکرد او به شعر به سال 1355 بازمی‌گردد. شعرهای او به صورت پراکنده در بسیاری از نشریات کشور از جمله روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، مجله زن روز، اطلاعات جبهه، کیهان فرهنگی، سوره و ماهنامه ادبستان انتشار یافته است. آثارش «خوابی در آیینه»، حوزه هنری 1375 و «میزامیر پیاده‌رو»، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آیات است و شعرهای او در برخی از همایش‎های شعر دفاع مقدس شرکت کرده و مورد تقدیر قرار گرفته است.

کتاب های مجید زمانی اصل

امضای خورشید بر جلد بلوط