اروین برچر

اروین برچر

دکتر منسان اروین برچر (متولد سال 1914)، در وین، چکسلواکی و لندن، در رشته های فیزیک، اقتصاد و مهندسی تحصیل کرد. وی پس از جنگ جهانی دوم وارد تجارت شد و در سال 1974 در لوییدز لندن نامی شد.

کتاب های اروین برچر