سرود

انتشارات سرود

کتاب های انتشارات سرود

آموزش دف


دنیای ویولنسل


هنر گام نوازی ویولنسل


آدورنو و موسیقی


نغمه های جاویدان (1)


جام روزگار


کنده ی سرگردون (جلد اول)


جز


کنده ی امیدوار


سوغاتی


دریا و آسمان


بتهوون


پوزولی (جلد اول)


هفتاد و دو مشق تنبور


خودآموز گیتار کلاسیک


فرهنگ شریف


گلبانگ شریف


66 نوای ماندگار برای ویولن


علی تجویدی


برگمولر


هانون (کتاب دوم)


آموزش تنبک (کتاب دوم)


ل ویولن (کتاب سوم)


ل ویولن (کتاب پنجم)


هریمالی


مکتب ویولن سوزوکی (کتاب اول)


کارولی


چرنی اپوس 599


هانون (کتاب اول)


ل ویولن (کتاب اول)


ردیف استاد نی داوود برای تار


آموزش مقدماتی عود


پیانو


مکتب پیانو سوزوکی (کتاب هفتم)


تمبکولو


مکتب ویولن سوزوکی (کتاب سوم)


پیانو عصر جدید


کتاب پیانو جز


شوپن (پرلودها)


چرنی اپوس 299


ساز تنها (کتاب چهارم)


آموزش حضور در صحنه


زمزمه های باران


42 قطعه برای عود


یکصد و سی آهنگ محلی


باخ


کنترپوان


ویولن (کتاب اول و دوم)


مبانی تعلیم گوش و نت خوانی


گام، آرپژ و آکوردهای شکسته


آموزش تنبک (کتاب اول)


تمرین موسیقی


آموزش کنترپوان


باخ (کنسرتو)


گره گشا


اصول کاربردی میکروفون ها


مثنوی صبا


تمرینات سرایش آوازی


مکتب گیتار سوزوکی


خواندن در سطح گفتار


ساز تنها (کتاب سوم)


ویولن (کتاب پنجم و ششم)


ساز تنها (کتاب اول)


هوشنگ ظریف


دوره ی دوم ویولن


کنسرتوهای آسان برای ویولن


بهداشت حنجره و آواز


پاییز طلایی (3)


پاییز طلایی (2)


پاییز طلایی 1


ولفارت


اصول نوازندگی و تدریس ویولن


درباره آهنگسازی


هارمونی مدرن


کتاب کوچک ریتم


مدرسه گیتار کلاسیک


خودآموز گیتار الکتریک


مقام های باستانی تنبور


دوره عالی ویولن


ویولن (کتاب سوم و چهارم)


خودآموز سازدهنی (1)


چهار مقام


ارمغان


اتود های ایرانی برای ویولن


راز و نیاز


مکتب ویولن سوزوکی (کتاب دوم)


ل ویولن (کتاب چهارم)


شوپن (نکتورن ها)


باخ (آناماگدولینا)


بیر


آرمنی موسیقی ایران


آموزش سیبلیوس


شوچیک


شوچیک (کتاب اول)


بداهه نوازی های مهدی خالدی


خودآموز سازدهنی (2)


حدیث مهر


شوپن


باخ انوانسیون های 2 و 3


خودآموز سازدهنی (3)


مجموعه تصنیف های قدیمی (1)


اشمیت