شالگردن

انتشارات شالگردن

کتاب های انتشارات شالگردن

خانه ای میان کاج ها


پرسپولیس


مشتی بر دهان نوه ی چاپلین


با من از رنگ بگو


گیوتین


ساختمان و چهار داستان دیگر


آخرین ماه


یک آسمان پر از ماه


آیه های شب


مخالفان شایسته


روزنه


تعقیب من تا قبر


غروب ماه کارولینا


ما که رخ یار ندیدیم که ...


حواسم نبود باران تمام شده


فندک خاموش


جمجمه های لب پریده


تقویم خاک خورده


صادره از تو


حریم عمومی


خاطراتت گنجشک می شوند


بوی غلیظ زیبایی تو


فریاد مرگ


برای آن هایی که گم شده اند


مهمان شبانه


کتاب شب


‏‫گنجشک ها با تیر می میرن


مورد اورژانسی


در سکوت ابر


جهان در جیب هایم جا نمی شد


پلاک نه


تصور یک احتمال عاشقانه


باغچه مقوایی


تاریکان


موهایت را کوتاه کن


اسب ها پشت پنجره می میرند


ژنرال محبوب ارتش من


پنجره ای که نیست


خواننده ی خیابونی


جنگل را سر بریده اند


رد قرمز


گریز ناپذیر


قشنگ ترین منحنی سرخ دنیا


چنین گفت چیز


نهنگی که از سینه پرید


در میان انسان ها


شبی با مردگان


تن ها بازی


مرز


فراتر از معجزه


هنر پیدا کردن حقیقت درون


روایت های بی راوی


هر نفسی که می کشی


با نقشه درست پیش برویم


زمستان در سوکچو


گوشی را بردار...


شهری پر از کلاغ


گذر من بر روی زمین


دم ها


در انتظار قیصر


کولبران نان و رنج


لانگ شات


داستان های جو


هنر شنیدن صدای قلب


ایستگاه رادیویی هالکوین


شکنج


پیمان لمبارد


پناهگاه امن


طول موج بی صدا


آفرت


آشفتگی های ذهنی


در ژوئن اتفاق افتاد


دختری که آرزوهایش قرمز بود


مهر


سه دقیقه از کمی بیشتر


صندلی در یک سطر


یک التهاب روحی ممتد


صفر و صد


هیولای بنفش


داس ها شال گردنم بودند


ورید عشاق


نوشک روان


پاییز فقط حال مرا می فهمید


صبح آواز چکاوک


دوست دارم پیراهنت باشم


نامت میان سطرهایم گم شده


نامشخص


خطوط نامفهوم انگشتانت


سپید میان ازدحام برف


ته سیگار


اطراف جنون


مردی با انار آبی