کتاب لطیف است شب انتشارات میلکان

خرید کتاب لطیف است شب این کتاب بلندپروازانه ترین رمان زندگی حرفه ای فیتزجرالد است نویسنده اف. اسکات فیتزجرالد مترجم اکرم پدرام نیا انتشارات میلکان جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین) فیلمی بر اساس این کتاب در سال 1962 ساخته شده است.

  1. کتاب لطیف است شب اثر اف. اسکات فیتزجرالد | ایران کتاب

    کتاب لطیف است شب اثر اف. اسکات فیتزجرالد | ایران کتاب

    خرید کتاب لطیف است شب این کتاب بلندپروازانه ترین رمان زندگی حرفه ای فیتزجرالد است نویسنده اف. اسکات فیتزجرالد مترجم اکرم پدرام نیا انتشارات میلکان جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین) فیلمی بر اساس این کتاب در سال 1962 ساخته شده است.