ادبیات پاکستان

ادبیات پاکستان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات پاکستان

یک همسر خوب


از کتاب های برگزیده به انتخاب «واشنگتن پست»

پاکستان


سایه های سوخته


نامزد جایزه Orange سال 2009

آب نبات چوبی قرمز بزرگ


برنده جایزه بادبادک طلایی SCBWI سال 2011

توی کثیف درون من


نامزد دریافت جایزه ی DSC ادبیات آسیا جنوبی 2014

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر