بازی دومینوی دایناسورها

Domino
کد محصول : 106426
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : ساده

معرفی بازی دومینوی دایناسورها

با انجان بازی دومیو:
*حس بینایی کودک تقویت و پرورش می یابد.
*با حیوانات مزرعه، حیوانات جنگل و دایناسورها آشنا می شود.
*شباهت و تفاوت را مشاهده و درک می کند.

بازی دومینوی دایناسورها