کتاب پادشاهی کیخسرو، نومید شدن کیخسرو از جهانداری، پادشاهی لهراسپ

Kaykhosrow's despair of the world
(شاهنامه فردوسی 16)
کد کتاب : 15585
شابک : 978-9643410674
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 126
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 15 تیر

معرفی کتاب پادشاهی کیخسرو، نومید شدن کیخسرو از جهانداری، پادشاهی لهراسپ اثر ابوالقاسم فردوسی

چون افراسیاب و گرسیوز هر دو به شمشیر کیخسرو کشته شدند و کاووس شاه از پس آن رخت از جهان بیرون برد، شصت سالی جهان بی منازع و خصم مطیع و رام کیخسرو بود. (اینجا در بعض از نسخه های شاهنامه تحت عنوان «رها کردن کیخسرو "جهن" را از بند و پادشاهی توران او را دادن» یکصد و چهارده بیت آمده است که از آن جمله نه بیت در همین باره در نسخه فلورانس ضبط شده است. این ابیات را جداگانه بدون دادن شماره در جزوه ۱۵ نقل کرده ایم و خلاصه آن ابیات این است که کیخسرو جهن پسر افراسیاب را که برادر مادرش بود و در جنگ اسیر گشته بود از بند رها می سازد و به پادشاهی توران زمین برقرار می کند و اندرز می دهد که به عدل و داد فرمانروایی کند. جهن خواهش می کند که خواهران و دختران و روی پوشیدگان او را نیز آزاد سازند تا با خود به توران ببرد. کیخسرو این خواهش او را برمی آورد و با هدایای ارزنده روانه اش می سازد و به گستهم که از جانب او بر توران نظارت دارد نامه می نویسد که آن سرزمین را به جهن واگذارد و به ایران آید. گستهم از جهن استقبال می کند و جهن او را با هدیه های ارزنده روانه ایران می سازد). از پس این واقعه و گذشت شصت سال بر ایران به آرامش، کیخسرو با خود می اندیشد که ستمکاران را در همه جا منکوب کرده است و انتقام پدر را از کشندگان او گرفته است و جهان را در اطاعت خود دارد، حال این نگرانی را دارد که مبادا چون ضحّاک و جمشید کبر و غرور بر او مستولی گردد و بدنهاد و ناسپاس شود و از خداوند روگردان گردد، با این اندیشه به درگاه خداوند رو می آورد و در بر روی بزرگان می بندد و خلوت نشین می شود و به راز و نیاز با خالق بی نیاز می پردازد.

کتاب پادشاهی کیخسرو، نومید شدن کیخسرو از جهانداری، پادشاهی لهراسپ

ابوالقاسم فردوسی
ابوالقاسم فردوسی طوسی (زادهٔ ۳۲۹ هجری قمری – درگذشتهٔ ۴۱۶ هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.پژوهشگران سرودن شاهنامه را برپایهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند. تنها سروده‌ای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه است. شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از ...
دسته بندی های کتاب پادشاهی کیخسرو، نومید شدن کیخسرو از جهانداری، پادشاهی لهراسپ