ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی (زادهٔ ۳۲۹ هجری قمری – درگذشتهٔ ۴۱۶ هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.
پژوهشگران سرودن شاهنامه را برپایهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند. تنها سروده‌ای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه است. شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی شاهنامه را در ۳۸۴ ه‍.ق، سه سال پیش از برتخت‌نشستن محمود، به‌پایان برد و در ۲۵ اسفند ۴۰۰ ه‍.ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ م، در هفتاد و یک سالگی، تحریر دوم را به انجام رساند. سروده‌های دیگری نیز به فردوسی منتسب شده‌اند، که بیشترشان بی‌پایه هستند. نامورترین آن‌ها به صورت مثنوی به نام یوسف و زلیخا است. سرودهٔ دیگری که از فردوسی دانسته شده، هجونامه‌ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. برابر کتابشناسی فردوسی و شاهنامه، گردآوری ایرج افشار، با به‌شمارآوردن سروده‌های منسوب به فردوسی مانند یوسف و زلیخا تا سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹۴۲ اثر گوناگون در این سال‌ها نوشته شده‌است.
فردوسی دهقان و دهقان‌زاده بود. او آغاز زندگی را در روزگار سامانیان و هم‌زمان با جنبش استقلال‌خواهی و هویت‌طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشهٔ ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و همهٔ آنانی است که در سده‌های سوم و چهارم هجری، زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه، توانست مطالب خود را چنین درخشان بپردازد. در نگاهی کلی دربارهٔ دانش و آموخته‌های فردوسی می‌توان گفت او زبان عربی می‌دانست، اما در نثر و نظم عرب چیرگی نداشت. او پهلوی‌خوانی را به‌طور روان و پیشرفته نمی‌دانست، اما به‌گونهٔ مقدماتی مفهوم آن را دریافت می‌کرد. به‌هرروی، در شاهنامه هیچ نشانه‌ای دربارهٔ پهلوی‌دانی او نیست.

کتاب های ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه فردوسی به زبان ساده


شاهنامه فردوسی


مجموعه قصه های شاهنامه 4


شاهنامه


شاهنامه (خالقی)


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


تهمتن نامه


شاهنامه فردوسی


شاهنامه به نثر


قصه های شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه


شاهنامه 1


مجموعه قصه های شاهنامه


شاهنامه فردوسی


بیژن و منیژه


شاهنامه فردوسی


داستان کاموس کشانی


داستان رستم با خاقان چین


پادشاهی خسرو پرویز


پادشاهی قباد (شیرویه)


داستان یازده رخ


پادشاهی اسکندر


پادشاهی کسری انوشیروان


حوادث پس از کشته شدن سیاوش


پادشاهی کیخسرو


سی قصه از شاهنامه


پادشاهی فریدون


پادشاهی منوچهر


شاهنامه فردوسی (سه جلدی)


رستم و سهراب


داستان سیاوش


شاهنامه فردوسی 15


شاهنامه


شاهنامه فردوسی 16


شاهنامه فردوسی 13


شاهنامه فردوسی 12


پهلوان جهان


رستم و سهراب


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی 9


شاهنامه


شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی


شاهنامه


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده