ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی (زادهٔ ۳۲۹ هجری قمری – درگذشتهٔ ۴۱۶ هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.
پژوهشگران سرودن شاهنامه را برپایهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند. تنها سروده‌ای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه است. شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی شاهنامه را در ۳۸۴ ه‍.ق، سه سال پیش از برتخت‌نشستن محمود، به‌پایان برد و در ۲۵ اسفند ۴۰۰ ه‍.ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ م، در هفتاد و یک سالگی، تحریر دوم را به انجام رساند. سروده‌های دیگری نیز به فردوسی منتسب شده‌اند، که بیشترشان بی‌پایه هستند. نامورترین آن‌ها به صورت مثنوی به نام یوسف و زلیخا است. سرودهٔ دیگری که از فردوسی دانسته شده، هجونامه‌ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. برابر کتابشناسی فردوسی و شاهنامه، گردآوری ایرج افشار، با به‌شمارآوردن سروده‌های منسوب به فردوسی مانند یوسف و زلیخا تا سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹۴۲ اثر گوناگون در این سال‌ها نوشته شده‌است.
فردوسی دهقان و دهقان‌زاده بود. او آغاز زندگی را در روزگار سامانیان و هم‌زمان با جنبش استقلال‌خواهی و هویت‌طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشهٔ ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و همهٔ آنانی است که در سده‌های سوم و چهارم هجری، زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه، توانست مطالب خود را چنین درخشان بپردازد. در نگاهی کلی دربارهٔ دانش و آموخته‌های فردوسی می‌توان گفت او زبان عربی می‌دانست، اما در نثر و نظم عرب چیرگی نداشت. او پهلوی‌خوانی را به‌طور روان و پیشرفته نمی‌دانست، اما به‌گونهٔ مقدماتی مفهوم آن را دریافت می‌کرد. به‌هرروی، در شاهنامه هیچ نشانه‌ای دربارهٔ پهلوی‌دانی او نیست.

کتاب های ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه برای همه


تهمتن نامه


کلیات شاهنامه به نثر


سی قصه از شاهنامه


مجموعه قصه های شاهنامه 4


مجموعه قصه های شاهنامه


رستم و سهراب


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی به زبان ساده


شاهنامه فردوسی (2جلدی)


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


داستان رستم و سهراب


داستان سیاوش


پادشاهی منوچهر


شاهنامه


شاهنامه (خالقی)


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


سلم، تور و ایرج


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


خوب و بد روزگار


بنویس خورشید


چون خورشید


سرزمین گوهران


اهورا جمشید


شاهنامه به نثر


قصه های شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه 1


بیژن و منیژه


شاهنامه فردوسی


سام، پهلوان پهلوانان


رستم و دژ سپند


پهلوانی چون سام


آدمک ها


فریدون شاه و درفش صلح


سودابه و سیاوش


سیاوش در آتش


بوسه ی اهریمن


سروشا فرشته ایی دیگر


اولین پادشاه جهان


روزی به نام سده


سرنیزه های جادویی


رزانه، دختر گندم


داستان یازده رخ


پادشاهی اسکندر


پادشاهی فریدون


رستم و سهراب


رستم و سهراب


سرزمین نیلوفر


مردی برای صلح


پادشاه کوران


هفت خوان رستم


عروسک رستم


تخت پهلوانی


سیمرغ و زال


نام و نشان مهر


اسب های رام نشدنی


از مورچه ها یاد بگیریم


فرزندان فریدون شاه


ضحاک ماردوش


کیومرث، پادشاه کوهستان


تهمورث شاه دیوبند


رستم و سهراب


قصه های شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی (انگلیسی)


پیمان صلح


آرزوی سیاوش


کیخسروی دیوانه


سرزمین پدری


دژ جادوان


آن دختر پای پنجره


بازوبند سرخ


رخش رستم


فریدون، شاه جنگ


زال و سیمرغ


زال و رودابه


رستم و سپند دژ


رستم سپهسالار سپاهیان


کیکاووس پادشاه کوران


هفت خوان رستم


دیواشاه و رستم دستان


کیکاووس شاه عاشق


کیکاووس و هفت آسمان


رستم و تهمینه


رستم دستان


فریدون و ضحاک


ضحاک شاه و کژدم


زایش فریدون


هوشنگ شاه و خزروان دیو


اهورا جمشید


شاهنامه فردوسی 15


شاهنامه


راز شگفت انگیز


روز داد


گرم تر از آتش


کاوه آهنگر


فریدون باید زنده بماند


سپاهیان اهریمن


کاوه آهنگر


سوگند جمشید شاه


شاهنامه


شاهنامه فردوسی 16


شاهنامه فردوسی 13


شاهنامه فردوسی 12


شاهنامه فردوسی


پهلوان جهان


رستم و سهراب


شاهنامه فردوسی


شاهنامه (جلد سوم)


آرزوی شاهان


بازنوشت شاهنامه فردوسی


ضحاک و اهریمن


شهر سپیدان


مندان شهر


مادران رستم


شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه


گزیده هائی از شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی


شاهنامه فردوسی همراه با خمسه نظامی


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده