فرید الدین عطار نیشابوری

فرید الدین عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (۱۱۴۶م/۵۴۰ق -۱۲۲۱م/۶۱۸ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.

کتاب های فرید الدین عطار نیشابوری

تذکره الاولیا (۲ جلدی)


مختارنامه


الهی نامه


اسرار نامه


مصیبت نامه


گزیده منطق الطیر


حکایت های منطق الطیر عطار


سیمرغ


گزیده تذکره الاولیاء


پنج گنج معنوی


منطق الطیر


دیوان عطار


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده