فرید الدین عطار نیشابوری

فرید الدین عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (۱۱۴۶م/۵۴۰ق -۱۲۲۱م/۶۱۸ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.

کتاب های فرید الدین عطار نیشابوری

سیمرغ


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


گزیده منطق الطیر


قصه های عطار نیشابوری


مختارنامه


الهی نامه


مصیبت نامه


اسرار نامه


کتاب صوتی منطق الطیر


دیوان عطار


کلیات منطق الطیر به نثر


گزیده تذکره الاولیاء


تذکره الاولیاء


پنج گنج معنوی


منطق الطیر


دیوان عطار


دیوان اشعار عطار نیشابوری


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده