فرید الدین عطار نیشابوری

فرید الدین عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (۱۱۴۶م/۵۴۰ق -۱۲۲۱م/۶۱۸ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.

کتاب های فرید الدین عطار نیشابوری

غصه نان اکسیر جان : آثار منثور


منطق الطیر


کلیات منطق الطیر به نثر


تذکره الاولیا (۲ جلدی)


خلاصه منطق الطیر


گزیده منطق الطیر


مثنوی های عطار (آسان خوان)


حکایت های خواندنی الهی نامه


مختارنامه


الهی نامه


اسرار نامه


مصیبت نامه


سیمرغ


گزیده تذکره الاولیا


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


مرغان سخنگو


قصه های شیرین منطق الطیر


کتاب صوتی منطق الطیر


دیوان عطار


گزیده رباعیات عطار نیشابوری


گزیده تذکره الاولیاء


تذکره الاولیاء


پنج گنج معنوی


منطق الطیر


دیوان عطار


دلهای بی غبار


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده