فرید الدین عطار نیشابوری

فرید الدین عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری (۱۱۴۶م/۵۴۰ق -۱۲۲۱م/۶۱۸ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.

کتاب های فرید الدین عطار نیشابوری

تذکره الاولیا (۲ جلدی)


اسرار نامه


مصیبت نامه


الهی نامه


سیمرغ


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


داستانهای کهن ایرانی


گزیده منطق الطیر


مرغان سخنگو


قصه های عطار نیشابوری


قصه های شیرین منطق الطیر


مختارنامه


کتاب صوتی منطق الطیر


دیوان عطار


کلیات منطق الطیر به نثر


گزیده تذکره الاولیاء


تذکره الاولیاء


پنج گنج معنوی


منطق الطیر


دیوان عطار


منطق الطیر


دیوان اشعار عطار نیشابوری


بیشتر بخوانید

آشنایی با 10 شاعر برجسته در ادبیات فارسی

. نبوغ و درخشش این شاعران در بیان جنبه های اساسی زندگی انسان و به تصویر کشیدن قدرت دگرگون کننده ی عشق، در طول زمان طنین انداز بوده