کتاب نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر

The Formation and Perception of Text in Modern Poetry
(نیما، سپهری و باباچاهی)
کد کتاب : 18888
شابک : 978-9643728458
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 454
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 1 بهمن

معرفی کتاب نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر اثر فرخ لطیف نژاد

متن در اصطلاح زبان شناسی به ساخت، محتوا و پیام ارتباطی اشاره دارد و متنیّت شیوة شکل گیری و ساخت متن است که با خصوصیّات ساختاری، عوامل انسجامی، چارچوب های ذهنی و اصول ارتباطی مشترک بین گوینده و مخاطب و در حقیقت اندوختة دانش و شناخت کلّی آنها ایجاد می شود. کتاب حاضر بر اساس رویکرد بوگراند درسلر و استاک ول و با استفاده از داده های محققین مذکور، الگویی کاربردی برای تحلیل شعر معاصر ارائه داده که در آن هفت معیار متنیّت در چهار مرحلة دریافت متن به همراه الگوهای ذهنی مناسب هر مرحله، جهان متن را می سازند و...

کتاب نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر

دسته بندی های کتاب نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر