نقد ادبی

نقد ادبی

نقد ادبی و یا پژوهش های ادبی، مطالعه، ارزیابی و تفسیر گونه های مختلف ادبیات است. نقد ادبی مدرن اغلب تحت تأثیر «نظریه ی ادبی» قرار دارد که گفتمانی فلسفی درباره ی اهداف و شیوه های استفاده شده در ادبیات است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نقد ادبی
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نشریات
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های ورزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر
انوع کتاب حقوقی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

گونه‌های مختلف «شخصیت شرور» در داستان‌ها

در این مطلب به شکل خلاصه با پنج کهن‌الگو یا قالب برای «شخصیت شرور» و ویژگی های هر کدام بیشتر آشنا می شویم.

آشنایی با عنصر «محیط» در نویسندگی

«محیط» به نوع شخصیت کاراکترها، تجربه هایشان، و در نهایت انتخاب هایشان شکل و جهت می دهد.

آشنایی با «مود» در ادبیات

«مود» در ادبیات، همان احساسی است که نویسنده تلاش می کند در مخاطبین برانگیزد—احساساتی مانند آرامش، اضطراب، ترس، لذت، یا خشم.

آشنایی با «تِم‌های» متداول در ادبیات

«درون‌مایه» چیزی نیست که به صورت مستقیم و آشکار توسط نویسنده بیان شود، بلکه پیامی است که هر مخاطب از اثر برداشت می کند.

آشنایی با تکنیک «آغاز داستان در میانه پیرنگ»

نویسندگان از طریق به‌کارگیریِ تکنیک «در میانه‌ی رویدادها»، مخاطبین را بلافاصله وارد جهانِ تنش های داستان می کنند.