نقد ادبی

نقد ادبی

نقد ادبی و یا پژوهش های ادبی، مطالعه، ارزیابی و تفسیر گونه های مختلف ادبیات است. نقد ادبی مدرن اغلب تحت تأثیر «نظریه ی ادبی» قرار دارد که گفتمانی فلسفی درباره ی اهداف و شیوه های استفاده شده در ادبیات است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نقد ادبی

علیه تفسیر


نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا سال ۱۹۶۷

سفر به انتهای شب سلین


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

ادبیات چیست


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

خیابان یک طرفه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

نوشتن خلاق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

بوی درخت گویاو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

لذت متن


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

وسوسه ناممکن


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

نامه هایی به یک نویسنده جوان


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

چند نامه به شاعری جوان


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

عیش مدام


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر