کتاب داریوش بزرگ

Darius the Great
معمار امپراتوری هخامنشیان
کد کتاب : 24031
شابک : 978-6005733082
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 247
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 4 بهمن

معرفی کتاب داریوش بزرگ اثر ایمان نوروزی

پس از حکمرانی کوتاه کمبوجیه – پسر کوروش – ستاره بخت داریوش برآمد تا در نبردهای پیاپی با شورشیان اقوام مختلف، وحدت سیاسی ایجاد کند و امپراتوری ایران را سامان دهد. اما داریوش به زودی متوجه شد که سرکوب شورش های سیاسی برای ایجاد وحدتی پایدار، به تنهایی کارساز نیست. او چاره ای نداشت جز اینکه ساختار اداری منظم و جامعی با تکیه بر یک سیستم پایدار اطلاع رسانی ایجاد کند تا بتواند جوامع نامتجانس قلمرو امپراتوری را زیر یک چتر بیاورد.
در این کتاب طی 18 فصل با کوشش ها و روش های داریوش در کسوت امپراتور ایران و رخدادهای عصر وی آشنا می شوید. این فصل ها عبارت اند از: درآمدی بر نقش تاریخی هخامنشیان در تاریخ ایران، نابسامانی دربار هخامنشیان پس از درگذشت کوروش، داریوش – پاسبان کیان هخامنشی، نافرمانی شهربان سارد، ساموس در دست هخامنشیان، سفر شناسایی غرب امپراتوری، شورش بابل، نبرد با سکاها، لشکرکشی به جزیره ثروتمند ناگزوس، شورش ایونیا، نبرد ماراتن، پاسخ آتنی ها به متحدان پارسیان، همسران و فرزندان داریوش، روایت داریوش در کتاب حضرت دانیال نبی، جاده شاهی، سنگ نوشته بیستون، کاخ شوش، بازتاب عصر طلایی حکمرانی داریوش در الواح بارو و خزانه تخت جمشید

کتاب داریوش بزرگ