کتاب دفتر نقش 7

Painting
(رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران)
کد کتاب : 26534
شابک : 978-9643919573
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 5 تیر

دفتر نقش 8
Painting
(رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران)
کد کتاب : 26535
شابک : 978-9643919580
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 5 تیر

دفتر نقش 10
Painting
رنگ آمیزی با نقوش سنتی در هنر اسلامی
کد کتاب : 27836
شابک : 978-9643919603
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 5 تیر

دفتر نقش 9
Painting
رنگ آمیزی با نقوش سنتی در هنر اسلامی
کد کتاب : 27835
شابک : 978-9643919597
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 5 تیر

دفتر نقش 11
Painting
رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران
کد کتاب : 27837
شابک : 978-9643919610
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 5 تیر

دفتر نقش 5
Painting
رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران
کد کتاب : 26533
شابک : 978-9644320774
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 12
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

دفتر نقش 12
Painting
(رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران)
کد کتاب : 27838
شابک : 978-9643919627
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب دفتر نقش 5

رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش سنتی در هنر اسلامی ایران
رنگ آمیزی و تکمیل طرحها و نقش و نگارهای آجرکاریها و کاشی کاریهای سنتی در مساجد و بناهای تاریخی که بخشی از آن با نقطه چین مشخص شده است.

کتاب دفتر نقش 5