کتاب قصه گویی (۵)

Storytelling
کد کتاب : 26715
شابک : 978-9644323850
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 24
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 5 مهر

قصه گویی (3)
Storytelling
کد کتاب : 26713
شابک : 978-9644323836
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 32
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (4)
Storytelling
کد کتاب : 26714
شابک : 978-9644323843
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (6)
Storytelling
کد کتاب : 26717
شابک : 978-9644328886
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 25
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (10)
Storytelling
کد کتاب : 26721
شابک : 978-9644325168
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 31
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (7)
Storytelling
کد کتاب : 26718
شابک : 978-9644328893
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 32
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (8)
Storytelling
کد کتاب : 26719
شابک : 978-9644328909
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 31
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (9)
Storytelling
کد کتاب : 26720
شابک : 978-9644328916
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (2)
Storytelling
کد کتاب : 26712
شابک : 978-9644323829
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 32
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---

قصه گویی (1)
Storytelling
کد کتاب : 26710
شابک : 978-9644323812
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 28
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---
قسمت هایی از کتاب قصه گویی (1) (لذت متن)
یکی بود یکی نبود.خیلی پیش از این در سرزمین دهکده ای بود.در این دهکده رسم بود مردم،وی پسر اولشان اسمی بگذارند که خیلی بلند و طولانی باشد.آنها فکر میکردند«اسم بلند»آدم را بزرگ و مهم میکند.برای همین هم اسم ها روز به روز بلند تر و بلند تر میشد....