کتاب شاه عباس اول (جلد 1)

Shah Abbas I
کد کتاب : 31252
شابک : 978-9643252328
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 1000
سال انتشار شمسی : 1387
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

شاه عباس اول (جلد 2)
Shah Abbas I
کد کتاب : 31254
شابک : 978-9643253677
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 780
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب شاه عباس اول (جلد 1) اثر منوچهر پارسادوست

شاه عباس نوجوان در زمانی که پدرش شاه محمد هنوز شاه کشور بود، سه بار به تخت شاهی نشانده شد. هنگامی که برای بار سوم به گونه ماندنی پادشاه شد. کشور ایران از هم گسیخته و ترکان عثمانی و ازبکان بخش بزرگی از سرزمین ایران را در تصرف داشتند؛ اما شاه عباس در پایان پادشاهی خود، ایرانی در حدود مرزهای ساسانیان، آباد و توانمند بر جای گذاشت. پی بردن به آنچه او کرد -نیک و بد- می تواند برای ما راهگشا و آموزنده باشد. تاریخ ایران با ماجراهای سهمگین آن سرشار از درسها و تجربه هاس. این درسها و تجربه ها سرمایه ملی ماست که به بهای سنگین نابودی و آوارگی میلیون ها ایرانی و ویرانی بسیاری شهرها و روستاها به دست آمده است. در زمان حاضر که شتاب تغییرها و پیچیدگی های آن ما را در دوراهی های تشویق افزا قرار می دهد. با تحلیل درست رویدادها و تجربه های تاریخ ایران میتوان از این دوراهی ها به سلامت گذشت. در مجلدات شاه عباس اول، هدف ها و برنامه های او توضیح داده شده و روشن گردیده که این شخصیت بحث برانگیز تاریخ ایران برای غلبه بر دشواری ها و رسیدن به هدف ها چه تلاش هایی کرده است. آگاهی بر آنها ما را در ساختن ایرانی آباد و پیشرفته با مردمی سرشار از شوق به کار و خلاقیت یاری می کند.

کتاب شاه عباس اول (جلد 1)