کتاب مهمانهای ناخوانده

Mehman-haye Nakhandeh
داستانهای چشم قلمبه 1
کد کتاب : 32547
شابک : 978-6007957035
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 5

ماه پیشونی
Mah Pishooni
داستانهای چشم قلمبه 2
کد کتاب : 32548
شابک : 978-6007957165
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 6

نمکی
Namaki
داستانهای چشم قلمبه 3
کد کتاب : 32549
شابک : 978-6007957172
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3

نخودی
Nokhodi
داستانهای چشم قلمبه 4
کد کتاب : 32550
شابک : 978-6007957189
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 6

ننه سرما
Nane Sarma
داستانهای چشم قلمبه 5
کد کتاب : 32551
شابک : 978-6007957370
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4

دختر نارنج
Dokhtar-e Narenj
داستانهای چشم قلمبه 6
کد کتاب : 32552
شابک : 978-6007957400
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4

علی بابا و چهل دزد
Ali Baba
داستانهای چشم قلمبه 7
کد کتاب : 32553
شابک : 978-6007957226
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4

شاهزاده و سیب طلا
Shahzadeh va Sib-e Tala
داستانهای چشم قلمبه 8
کد کتاب : 32554
شابک : 978-6007957387
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4

خرگوش و لاک پشت
Khargoosh
داستانهای چشم قلمبه 9
کد کتاب : 32555
شابک : 978-6007957431
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4

سه بچه خرگوش
Se Bache Khargoosh
داستانهای چشم قلمبه 10
کد کتاب : 32556
شابک : 978-6007957448
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 10
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
قسمت هایی از کتاب مهمانهای ناخوانده (لذت متن)
یکی بود یکی نبود در روزگار قدیم در دهی با صفا پیرزن مهربانی بود که هیچ کس را نداشت و در کلبه کوچکی زندگی میکرد...