اسطوره ها و افسانه ها

اسطوره ها و افسانه ها

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های اسطوره ها و افسانه ها

پیشگوی تاریک


نامزد دریافت بهترین کتاب داستانی نوجوانان گودریدز سال 2017

سیرسه


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

پنج گانه پرسی جکسون - دزد آذرخش


برنده ی جایزه ی Nene سال 2008

اسطوره و آیین


اسطوره شناسی،شعایر و مراسم مذهبی

زایش تراژدی


فردریش نیچه از برجسته ترین فیلسوفان قرن نوزدهم

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟