اسطوره ها و افسانه ها

اسطوره ها و افسانه ها

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های اسطوره ها و افسانه ها

پیشگوی تاریک


نامزد دریافت بهترین کتاب داستانی نوجوانان گودریدز سال 2017

۳۴,۰۰۰ تومان

سیرسه


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

۴۵,۰۰۰ تومان

زایش تراژدی


فردریش نیچه از برجسته ترین فیلسوفان قرن نوزدهم

۳۵,۵۰۰ تومان

قصه ها و افسانه ها


ت‍ص‍وی‍ره‍ا ش‍ی‍لا گ‍ری‍ن‍س‍وودی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیشگوی پنهان


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب داستانی نوجوانان گودریدز سال 2016

۲۶,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟