کتاب خاطرات احمد صدری

Ahmad Sadri
(اعتمادالدوله)
کد کتاب : 38503
شابک : 978-9646082779
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 590
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب خاطرات احمد صدری اثر حسینعلی صدری

تاریخ مشروطیت ایران و بعد از آن بی شک نقطه عطفی در تاریخ این مرز و بوم به شمار می آید. کتاب خاطراتی که در پیش رو دارید حکایت بخشی از این تاریخ است. آن هم از زبان فردی از طبقه اعیان و اشراف آن زمان.
این کتاب دست نوشته های مرحوم اعتمادالدوله می باشد که به شیوه ای نوین در سنه 1325 ش به نگارش درآمده است و به رسم امانت بی هیچ تغییری در اختیار خوانندگانش قرار می گیرد. دستنویس های این کتاب از سال فوت آن مرحوم در سال 1332 ش در گنجه منزلش قرار داشت و سپس از آنجه به گنجه پسر آن مرحوم منتقل گشت و نزدیک به 60 سال به فراموشی سپرده شد ، تا آنجا که کاغذها در اثر مرور زمان خاصیت شکننده پیدا کرد و رو به نابودی گزاردند. در سال 1381 ش آقای حسینعلی صدری فرزند آن مرحوم با کمک این جانب تصمیم به تدوین و طبع این نوشتار گرفت که حاصل آن کتابیست که در پیش رو دارید. بیشتر عکس های مندرج در این مجموعه نیز به همراه دستنوشته ها در گنجه نگهداری می شدند. بقیه تصاویر کتاب نیز از اقوام و خویشان به امانت گرفته شدند تا کپی از آن تهیه گردد.
چنانکه ساختار حکومتی و اجتماعی دوران پیش از مشروطه اقتضا می کرد ، این کشور دارای نظام طبقاتی بوده است که عموما طبقه اعیان و اشراف که نقش حکمرانان را داشته اند. پس از آن ، طبقه علمای دین بودند که در جزء جزء زندگی افراد اجتماع موثر بودند. این دو گروه رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشتند و مکمل هم بودند که نقش سه قوه کنونی حکومتی را ایفا می کردند. از طرفی طبقات دیگر از جمله خوانین ، ملاکین ، تجار ، کسبه و رعایا و غیره نیز چرخ های اقتصاد ایران را به دست داشتند و این از ابتدای تاریخ این مرز و بوم بدین گونه بوده است.

کتاب خاطرات احمد صدری