کتاب تدریس اثربخش

Effective Teaching With Internet Technologies
با فناوری های اینترنت
کد کتاب : 39006
مترجم : اسماعیل زارعی زوارکی
شابک : 978-6001215070
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 210
سال انتشار شمسی : 1394
سال انتشار میلادی : 2007
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 7 بهمن

معرفی کتاب تدریس اثربخش اثر آلن پریچارد

کتـاب حاضـر با هـدف معرفی ظرفیت ها و امکان های فنـاوری های مبتنـی بـر اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، به ویژه در دوره ابتدایی، طراحی و تدوین شـده است. ایـن کتاب ضمـن معـرفی چنـدین مطالعـه مـوردی بـه معلمـان کمک می کند که در عمـل به صورت هدفمنـد فناوری را با فراینـد تدریـس و یادگیری خود و دانش آموزان کلاس تلفیق کننـد.
مطالعه موردی و پروژه های معرفی شده در این کتاب راهنمای عملی خوبی برای درس « روش ها و فنون تدریس» و « روش تدریس پیشرفته » در دوره کارشناسی ارشد در اختیار دانشجویان و استادان قرار می دهد.
نخستین مزیت این اثر ارایه توضیحی کامل و جامع از سه روشی است که در دنیا برای آموزش تدریس بسیار متداول است؛ روش تدریس سخنرانی، روش تدریس آزمایشگاهی که در دانشگاه های مهندسی و علوم پایه ایران و جهان کاربرد دارد و روش تدریس بحث در قالب گروه های کوچک که البته هنوز در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. دومین مزیتی که این اثر را از دیگر آثار متمایز می کند، به دو فصلی اختصاص دارد که در آن نویسندگان، «جورج براون» و «مدلین اتکینز» به ارایه توضیحاتی درباره پایان نامه نویسی، پروژه نویسی، طرح پژوهش نویسی و خصوصیات استاد راهنمای خوب پرداخته اند و هدایت پایان نامه را که به نوعی آموزش غیر مستقیم استاد به دانشجو است، مد نظر قرار داده اند.
به تعبیر دیگر سه روشی که در فصول اول مطرح شده به ارایه شفاهی مطالب و روش های بعدی آمده در کتاب به ارایه کتبی مطالب اختصاص داده شده است.

کتاب تدریس اثربخش