کتاب شبدر چهارپر

Shabdar-e Chahar Par
کد کتاب : 39774
شابک : 978-6229631355
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 57
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 23 اسفند
قسمت هایی از کتاب شبدر چهارپر (لذت متن)
دیگه آدم ربایی که مدرک نمی خواد! دوستان همچین مدرک منو زیر و رو میکنن انگار می خوان هیئت علمی جذب کنن. وقتی مثـل مـا رفتـار کـردی نمی تـونی تـا ایـن حـد انتقـادی بـا قضیه برخـورد کنـی چـون شـخص شـخیص خودت زیر سوال میری. تلفـن زدن بـه پـدر بچـه این قـدر تخصصـی محسـوب میشـه کـه لازمـه یـه متخصـص رسـانه بـا مـدرک ارتباطـات ایـن کـارو بکنه؟