کتاب لمس تنهایی تو

Lams-e Tanhaeie To
کد کتاب : 41880
شابک : ‏‫‭978-9641931423‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 696
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 تیر
دسته بندی های کتاب لمس تنهایی تو
قسمت هایی از کتاب لمس تنهایی تو (لذت متن)
نازک.... صدای فرزین بود،سربلند کردم و نگاهش کردم،دست به سینه مقابلم ایستاده بود.نگاهش را به عمق چشمانم دوخت .به سیگارم پک زدم و دود را نگه داشتم، گر گرفتم،دوباره نگاهش کردم و دود را رها کردم.لبخند زد و گفت: خیلی زیاد سیگار می کشی ، اینو کسی بهت گفته ؟ بعد مقابلم نشست ، به بیرون چشم دوختم ،اما صدایش را شنیدم: تو ...هنوزم به خاطر نازنین ناراحتی ؟ تند رفتم توی نگاهش ،خودش را جمع کرد ، با سیگار لای انگشتم به طرفش نشانه رفتم و گفتم: اون نازنین که درباره اش حرف می زنی ....شی نبود،تنها کسم بود می فهمی ؟