کتاب ژئومورفولوژی شهری

Urban geomorphology
کد کتاب : 65347
شابک : 978-9640362761
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 382
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 30 تیر

معرفی کتاب ژئومورفولوژی شهری اثر ابراهیم مقیمی

کاربرد و نقش ژئومورفولوژی در امور مختلف، به ویژه در توسعه شهری پایدار، برنامه ریزی های شهری و پژوهش های زیربنایی مورد نیاز پروژه های شهری (نقطه ای، منطقه ای و ملی)، بی تردید بر اساس تجربه و نظر بر دانشجویان آشکار است. ژئومورفولوژی به عنوان یکی از رشته های مهم جغرافیای طبیعی، و ژئومورفولوژی شهری به عنوان یکی از گرایش های خاص ژئومورفولوژی، مفاهیم و اهداف مربوط به تعریف خود را در بر دارد و هدف نهایی آن، بهبود محیط، تعالی افکار و اندیشه ها و رفاه شهروندان است. نقشی که ژئومورفولوژی و پژوهش های ژئومورفولوژیکی شهر برای رفاه شهروندان ایفا می کند، از سه دیدگاه در خور توجه و قابل بررسی است. از یک سو، واحدهای ژئومورفولوژیکی (جلگه، دشت، کوه و ...) و فرایندهای ژئومورفیک (سیل، زمین لغزه، ریزش های سنگی و ...) در زندگی شهری و فعالیت های شهروندان، آثار زیادی بر جای می گذارد. از سوی دیگر، شهروندان نیز با فعالیت ها و رفتارهای خود بر این فرایندها تاثیر می گذارند و آنها را تشدید یا تحدید می کنند. سوم اینکه هر دو موضوع (شهروندان و فرایندها) به سوی تعادل و پایداری در حرکت اند.

کتاب ژئومورفولوژی شهری

ابراهیم مقیمی
ابراهیم مقیمی متولد سال 1338، استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین، عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سر زمین. ، سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضو کمیته علمی بررسی مسئله انتقال پایتخت، عضو قطب علمی ژئومورفولوژی و پایداری محیط، مشاور کار گروه شهر سازی و معماری و میراث فرهنگی " هیات ویژه کار گروه ملی سیلاب"، مشاور پژوهشکده سوانح طبیعی جهت تدوین قانون و لوایح مدیریت بحران کشور می باشد.
دسته بندی های کتاب ژئومورفولوژی شهری