کتاب ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها

Geomorphology
کد کتاب : 70455
شابک : 978-9640363096
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 223
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 3 مرداد

معرفی کتاب ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها اثر مهران مقصودی

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در تحول مخروط‌افکنه‌ها، به عنوان یکی از پویاترین لندفرم‌های نواحی خشک پرداخته است. به طور کلی در خصوص شکل‌گیری و تحول مخروط‌افکنه‌ها نظرات مختلف و گاه متضادی ارائه شده است که در این مقاله سعی شده تا با بررسی مخروط‌افکنه جاجرود(با هدف شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر در شکل‌گیری و تحول آن) نظرات ارائه شده مورد تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS (2002)، عکس‌های هوایی 1:55000، نقشه‌های 1:250000 و 1:25000 توپوگرافی رقومی، نقشه‌های 1:250000 و 1:100000 زمین‌شناسی و نرم‌افزارهای تهیه نقشه و پردازش تصاویر رقومی استفاده شده است. در زمینه پردازش تصاویر رقومی از نرم‌افزار Ilwis و PCI استفاده گردید. همچنین بمنظور تهیه نقشه‌ها‌ی مورد نیاز از نرم‌افزارهای Microstation، Freehand و Arc\GIS استفاده شد. در عین حال در بسیاری از موارد با عملیات میدانی و مشاهده ترانشه‌های طبیعی و مصنوعی موجود بر سطح مخروط‌افکنه و تهیه عکس و لوگ نسبت به تهیه شواهد مستدل و دقیق جهت کنترل و گردآوری اطلاعات تکمیلی، اقدام گردید. در نهایت نیز با استفاده از فرمول‌های تجربی smf و vf نسبت به تعیین اثر حرکات تکتونیکی در منطقه اقدام گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تحول مخروط‌افکنه جاجرود حاصل عملکرد عوامل طبیعی شامل تغییرات اقلیمی، حرکات تکتونیکی و تغییر سطح اساس(در دراز مدت) و عوامل انسانی(در کوتاه مدت) بوده است.

کتاب ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها

مهران مقصودی
دکتر مهران مقصودی متولد سال 1345، دانشیاردانشکده جغرافیا، مدیر داخلی نشریه پژوهش های جغرافیایی،مسئول آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران، بازرس انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی می باشد.
دسته بندی های کتاب ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها