کتاب صوتی من زندگی خود را انتخاب می کنم

I choose my life
کد محصول : 69881
زودترین زمان ارسال : 8 خرداد
نوع رسانه : CD
تعداد حلقه : 1
نوع بسته بندی : قاب مقوایی
زبان اثر : فارسی

معرفی کتاب صوتی من زندگی خود را انتخاب می کنم اثر علی صاحبی (۱۳۴۳)

نویسنده در کتاب صوتی پیش رو به کمک مخاطبان خویش برای تغییر نگرش هایشان نسبت به رویدادها و وقایع زندگی می پردازد، زیرا این ما هستیم که با نشان دادن واکنش های مثبت و منفی نسبت به اتفاقات مختلف، درجه شادی و رضایت خود از جهان هستی را مشخص می کنیم.

کتاب صوتی من زندگی خود را انتخاب می کنم

علی صاحبی (۱۳۴۳)
دکتر علی صاحبی به سال 1343 در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال 1375 در رشتۀ روان شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی درجه دکتری گرفت و در 1377 به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.دوره های رسمی «شناخت درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.مدت هشت سال به عنوان استاد روان شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد ف...
دسته بندی های کتاب صوتی من زندگی خود را انتخاب می کنم