علی صاحبی (۱۳۴۳)

علی صاحبی (۱۳۴۳)

دکتر علی صاحبی به سال 1343 در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال 1375 در رشتۀ روان شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی درجه دکتری گرفت و در 1377 به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.دوره های رسمی «شناخت درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.مدت هشت سال به عنوان استاد روان شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.در سال 2006 به جنبش روان شناسی مثبت نگر تئوری انتخاب و موسسة واقعیت درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه فعالیت می نماید.در سال 2008 با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران را بنیانگذاری کرد.از ایشان تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندینDVD صوتی/ تصویری و بیش از 35 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده است.دکتر ویلیام گلسر در سال 1967 برای آموزش ایده های خود موسسه ای را در لس آنجلس بنیان گذارد. از آن پس تاکنون تئوری انتخاب و کاربست های عملی آن در مشاوره، درمان و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی و سازمان ها را در کشورهای مختلف آموزش داده است.

کتاب های علی صاحبی (۱۳۴۳)

دعوت به مسئولیت پذیری


از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن


کارت بشکن سکوت را


کارت دریچه


کارت ذهن آگاهی (باجعبه)


کارت نقشه عشق (باجعبه)


کارت هنر گفتگو (باجعبه)


کارت نیازهای اساسی (باجعبه)


زندگی سراسر قصه گویی است


دیدن دگرآموز،شنیدن دگرآموز


تله شادمانی (مصور)


مسئولیت پذیری فضیلت گمشده


مدیریت اضطراب


خرد راهبری خود و دیگران


انسان و انتخاب دشوار


حکایت کاکتوس


چارت تئوری انتخاب


مدرسه کیفی


ماییم که اصل شادی و کان غمیم


بررسی روان شناختی خودکامگی


پرسش گری سقراطی


تله شادمانی (همراه با سی دی)


سیلی واقعیت


ازدواج بدون شکست


تئوری انتخاب


وقتی زندگی ساز مخالف می زند


زندگی متعادل


کارت ارزش ها


معلم مدرسه کیفی


کوچینگ کارکنان


قصه هایی برای فکر کردن


از ذهنت خارج شو و زندگی کن


روش ها و فنون مطالعه موثر


اراده به خردورزی


تئوری انتخاب (مصور)


به پا خاستن برای انسانیت


مدیریت بدون زور و اجبار


زبان نظریه انتخاب


رهبری مدرن و مقتدرانه


بازسازی زندگی


گزیده ای از تئوری انتخاب


تئوری انتخاب و مدیریت زندگی


تئوری انتخاب و مدیریت زندگی


عشق چیست؟


واقعیت درمانی


کارت دنیای خرس های کوچولو


مراجع مقاوم و هنر روان درمانی


بخوان بشنو زندگی کن


تئوری انتخاب در اتاق مشاوره


قصه درمانی


سی دی اراده به خردورزی


دی وی دی تئوری انتخاب


کارت های توانمندی


کتاب صوتی هدف گزینی


کتاب صوتی فنون تغییر زندگی


کتاب صوتی قدرت هدف داشتن


کتاب صوتی سپاس از هستی


رهایی از چاقی


زندگی به شیوه بزرگان


راهنمای آموزش آرام سازی روانی


ویلیام گلسر