علی صاحبی

علی صاحبی

دکتر علی صاحبی به سال 1343 در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال 1375 در رشتۀ روان شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی درجه دکتری گرفت و در 1377 به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.دوره های رسمی «شناخت درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.مدت هشت سال به عنوان استاد روان شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.در سال 2006 به جنبش روان شناسی مثبت نگر تئوری انتخاب و موسسة واقعیت درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه فعالیت می نماید.در سال 2008 با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران را بنیانگذاری کرد.از ایشان تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندینDVD صوتی/ تصویری و بیش از 35 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده است.دکتر ویلیام گلسر در سال 1967 برای آموزش ایده های خود موسسه ای را در لس آنجلس بنیان گذارد. از آن پس تاکنون تئوری انتخاب و کاربست های عملی آن در مشاوره، درمان و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی و سازمان ها را در کشورهای مختلف آموزش داده است.

کتاب های علی صاحبی

حکایت کاکتوس


کوچینگ کارکنان


معلم مدرسه کیفی


پرسش گری سقراطی


به پا خاستن برای انسانیت


تله شادمانی (مصور)


گزیده ای از تئوری انتخاب


دعوت به مسئولیت پذیری


عشق چیست؟


چارت تئوری انتخاب


واقعیت درمانی


تله شادمانی


مدرسه کیفی


سیلی واقعیت


تئوری انتخاب


ازدواج بدون شکست


رهایی از چاقی


زندگی به شیوه بزرگان


مسئولیت پذیری فضیلت گمشده


از ذهنت خارج شو و زندگی کن


مدیریت اضطراب


خرد راهبری خود و دیگران


مدیریت بدون زور و اجبار


زبان نظریه انتخاب


تئوری انتخاب


ویلیام گلسر