علی صاحبی

علی صاحبی

دکتر علی صاحبی به سال 1343 در گرگان متولد شد. دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال 1375 در رشتۀ روان شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی درجه دکتری گرفت و در 1377 به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.دوره های رسمی «شناخت درمانی» را زیر نظر آلبرت آلیس گذراند و گواهی رسمی «طرح واره درمانی» را از جفری یانگ گرفت.مدت هشت سال به عنوان استاد روان شناسی بالینی در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت کرد.در سال 2006 به جنبش روان شناسی مثبت نگر تئوری انتخاب و موسسة واقعیت درمانی ویلیام گلسر پیوست. اکنون به عنوان مربی ارشد و عضو هیئت علمی موسسه فعالیت می نماید.در سال 2008 با دریافت مجوز رسمی از دکتر ویلیام گلسر، مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران را بنیانگذاری کرد.از ایشان تا کنون چهل جلد کتاب و چهارده cd آموزشی و چندینDVD صوتی/ تصویری و بیش از 35 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده است.دکتر ویلیام گلسر در سال 1967 برای آموزش ایده های خود موسسه ای را در لس آنجلس بنیان گذارد. از آن پس تاکنون تئوری انتخاب و کاربست های عملی آن در مشاوره، درمان و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی و سازمان ها را در کشورهای مختلف آموزش داده است.

کتاب های علی صاحبی

زندگی سراسر قصه گویی است


معلم مدرسه کیفی


قصه هایی برای فکر کردن


مسئولیت پذیری فضیلت گمشده


دعوت به مسئولیت پذیری


تئوری انتخاب (مصور)


مدیریت اضطراب


خرد راهبری خود و دیگران


به پا خاستن برای انسانیت


پرسش گری سقراطی


مدرسه کیفی


از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن


تله شادمانی


سیلی واقعیت


ازدواج بدون شکست


بازسازی زندگی


زندگی متعادل


گزیده ای از تئوری انتخاب


کوچینگ کارکنان


تله شادمانی (مصور)


انسان و انتخاب دشوار


حکایت کاکتوس


تئوری انتخاب و مدیریت زندگی


چارت تئوری انتخاب


عشق چیست؟


مدیریت بدون زور و اجبار


واقعیت درمانی


زبان نظریه انتخاب


بررسی روان شناختی خودکامگی


کارت دنیای خرس های کوچولو


بخوان بشنو زندگی کن


تئوری انتخاب در اتاق مشاوره


از ذهنت خارج شو و زندگی کن


قصه درمانی


کتاب صوتی هدف گزینی


کتاب صوتی فنون تغییر زندگی


کتاب صوتی قدرت هدف داشتن


کتاب صوتی سپاس از هستی


رهایی از چاقی


زندگی به شیوه بزرگان


تئوری انتخاب


ویلیام گلسر